Projekt przebudowy portierni brzy zabytkowym kompleksie przędzalni Scheiblera w łodzi przy ul. Przędzalnianej 71. Inwestor Megadex.