Projekt remontu i modernizacji kamienicy w centrum Łodzi, ul. Nawrot 7.
Inwestor – URZĄD MIASTA W ŁODZI.
Projekt pełno-branżowy obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.