Projekt renowacji i modernizacji kamienicy w ewidencji zabytków przy ul. Sienkiewicza 48 w Łodzi.
Inwestor – URZĄD MIASTA ŁODZI. Powierzchnia użytkowa 1 670 m2.