Przebudowa i rozbudowa Budynku Zespołu Szkół Chemicznych dla Instytutu Chemii Uniwersytety Łódzkiego, Tamka 12.
Inwestor – UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Powierzchnia użytkowa 6 990 m2