Projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w Łodzi, Nawrot 16.
Inwestor – URZĄD MIASTA ŁODZI; powierzchnia użytkowa 1 725 m2.