Projekt zespołu mieszkaniowego Olechów-Południe – Zadanie II, rejon ul. Hetmańskiej i Zakładowej w Łodzi.
Inwestor – Urząd Miasta Łodzi. Powierzchnia użytkowa 31 910 m2. Ilość mieszkań – 515.
Konstrukcja monolityczna i tradycyjna. Projekt realizacyjny, pełnobranżowy.