Projekt zespołu apartamentowo – usługowego w Łodzi
przy ul. Rewolucji 1905r.  nr 69 .
Inwestor–SJM Prestige Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa 13 886 m2,
Ilość mieszkań 92.